Brukervilkår for pfkajakk.no

Ved å registrere deg på pfkajakk.no blir du medlem i Puddefjorden Kajakklubb og må betale medlemskontingent. Du kan bruke siden og være medlem så lenge du har betalt medlemskontingent. Dersom du skylder kontingent for to år eller mer vil du automatisk bli utmeldt, men fortsatt skylde kontingent. Medlemmer er selv ansvarlig for å melde seg ut. Dette kan gjøres etter innlogging.